Групови занимания и уъркшоп

В следващите месеци ще започна редовно да обявавам уъркшопи и работа с групи. Още от сега приемам запитвания и поръчки за тематични такива според интересите на клиента. 

Предлагам групови занимания с жени, които искат да затвърдят женското си самочувствие или желаят да преоткрият оргазма, да го преживеят по друг начин, а също и за жени, които търсят да опознаят себе си, женското си тяло или пък имат нужда от нови пътища на сексуалността. Особено внимание отделям на семинарите с упражнения за изграждане на уверено женско поведение и женствено излъчване. 

Провеждам уъркшопи и за мъже. Темите са: наблягане върху индивидуалността, излъчване на потентност и мъжественост, изграждане на ново възприятие за сексуалност или затвърждаване на собствените възгледи, убедителна самоувереност и „мъжко“ поведение, водещи до успех при общуване с отсрещния.

 

Каня също така на кръжоци и открити разговори за сексуалността в тесен кръг: дискусии, размяна на мнения, тематични вечери. Особено се радвам на срещи с родители, които организирам с цел да дам пространство за обмен на опит, за обсъждане и размисъл… по всички въпроси, свързани не само с детската сексуалност, но и с тази на родителите. Като модератор на тези разговори се включвам в дискусиите с пояснения относно възникнали недоразумения между родители и деца, с предложения как да се правим с нови, необичайни ситуации. На основата на професионалните си познания давам яснота по много въпроси, на които родителите често пъти не могат да си отговорят. 

Програмата ще бъде представена тук в близко време.