За родители

Понякога родителите не могат да се справят сами със сексуалното възпитание на малките, а и на порасналите си деца. Често пъти те смятат часовете по сексуална грамотност в училище за неподходящи или недостатъчни. Може би търсят думи или други начини как самите те, без да сгрешат, да придружат детето си в процеса му на сексуализация.

Тогава майките и бащите се питат кое е правилно и кое не, коя информация е закъсняла и коя (може би) е подранила, кой от двамата да говори с детето, дали да оставят сексуалното възпитание на друг: психолог, сексолог, учител…

С удоволствие ще обясня на всеки родител фазите на сексуалното развитие не детето, ще им предоставя знания за това кое е нормално и кое би могло да се сметне за отклонение. При консултациите на родители ще посоча пътища за успешен диалог с децата.

Срещите могат да се проведат с един или двама родители или като уъркшоп за група до десет души.