Куиър и интерсекционалност 

Куиър означава различен: различно мислещ, сексуално различен, презентиращ се различно в социума, отличаващ се от нормативността на хетеросексуалността. 

Куиър личностите са добре дошли при мен. Доколкото ми е възможно ще ги придружа по пътя им в търсене и определяне на индивидуалната им сексуалност, в затвърждаване на самоувереносста им като сексуални личности. Щом достигна до границите си, незабавно ще им препоръчам колеги специалисти: психолози, консултанти, медици, куиър-организации или групи. Имам богата мрежа от контакти. 

Какво означава интерсекционалност? 

Това е пресечната точка на дискриминация поне по две причини. През 1970 г. Дженерал Мотърс отказва назначение на чернокожа жена. Чернокожи мъже се допускат, светлокожи жени – също… 

Кимбърли Креншоу става жертва на двойна дискриминация, завежда дело, губи, но с действието си става символ на раждането на термина интерсекционалност. 

Защо споменавам този термин на един дъх с новата дума куиър… много куиър личности ежедневно изживяват дискриминация и усещат последствията от различността си, заради сексуална ориентация, външен вид, облекло или държание, вероизповедание или произход. За такива хора интерсекционалността е особено важна. Тя присъства в много сфери и институции, често пъти остава незабелязана за незасегнатите.