Моята визия

Бих искала да помогна на всеки клиент да открие път към самия себе си, да бъде в унисон със себе си. Убедена съм, че сексуалността оказва голямо влияние върху нас, води ни и ни направлява.

Ние сме сексуални същества и развитието ни като такива започва още в ранно детство. По пътя си срещаме малки препятствия, събираме опит, изживяваме събития, които ни карат да бъдем индивидуални, да не приличаме на друг, да станем човека, който сме в момента. 

Често личната ни сексуалност е свързана с недоизказани мисли и страхове, със свян и неудобство, често се чувстваме несъвършени и дори „не нормални“ или като че „повредени“. 

Бих искала да дам на всеки увереността, че е специален, индивидуален, пъстър, себе си. Искам да подкрепя всеки не просто да се възприеме, а и нещо повече! … да се обича и да се гордее със себе си точно такъв какъвто е. Щом постигне това, човек може да започне да изследва копнежите и мечтите си и да расте. 

За да се запознаете със символите и картините, с които свързвам света на сексуалността, можете да ме посетите във фейсбук и инстаграм.