Мултикултурализъм и сексуалност

В съвременното общество съжителстват различни култури, разбирания, възприятия. Поради това е наложително да се посветим на подходите към сексуалността в различните страни, континенти, общности, религии. Хубаво е да влезем в диалог на тази тема, да чуем различни мнения и възгледи. 
 
В качеството си на сертифициран специалист по интеркултурна комуникация съм организирала многобройни конструктивни и плодотворни срещи и диалози в различни културни кръгове, водила съм семинари и открити кръжоци на тема мултикултурализъм. Особено важно е да влезем в диалог и разбирателство по отношение на сексуалността, тъй като тя е не само начин на комуникация, а и част от културата ни.