Сексокорпорел

Сексокорпорел е модел, разработен, практикуван и преподаван от канадския сексолог Жан-Ив Дежарден. Този метод се основава на съзнанието, че човешките тяло и дух образуват неразделно цяло и си влияят взаимно.

Сексуалността на човека е взаимовръзка на четири основни компонента: когнитивният (нашите убеждения и знания), сексодинамичният (нашата сексуална функционалност), телесният (нашата първична чувственост, възприятията ни) и партньорският (как общуваме с другите).

Множество изпитани, лесни двигателни упражнения – отчасти повлияни от хипнотерапията, от спиралната динамика, от тренировката на таза и др. – подпомагат нас, сексолозите, да извършваме успешно терапия на сексуалните проблеми.

Повече за Сексокорпорел