Сексуалност и тяло

Има много дефиниции на сексуалността, предимно научни. По време на консултациите заедно с клиента откриваме едно ново, лично, собствено описание. 
 
Сексуалността е индивидуална: понякога пъстра, друг път едностранчива, понякога игрива, а друг път съвсем сериозна.
 
Съществуват знаци, миризми, вкусове, говорим за осезание, за страхове, за срам, плахост или магия, има порнография, гениталност, желание да се показваш, има и зависимости , както и желания, похотливост, страст самотна, и за двама… за трима… има всичко…
 
Всичко това има право да присъства в сексуалността ни, важно е, заслужава да се почувства, изкаже и обсъди. Ще го превърнем в един прекрасен диамант, който може да се покаже с гордост, вместо да се крие. 
 
Тялото ни не е само машина, която поддържа живота ни, не е само обвивка на мозъка ни (цитирам клиент). Нашето тяло е плътското ни АЗ, в което се оглежда духът ни. С взаимовръзката между тяло и психика се занимава например дисциплината ембодимент (embodyment).
 
За да изживяваме и разбираме по-добре сексуалността си е необходимо да научим езика на тялото си, за да можем целенасочено да му влияем. Това е троен впряг: тяло – психика – сексуалност…